Omar Sharif — “jednodniowy właściciel” posiadłości z “1001 nocy”

Lanzarote / Casa Omar Sharif

Dzi­siaj krót­ka opo­wieść z miej­sco­wo­ści Naza­ret o tym jak powstał nie­co­dzien­ny pro­jekt domu wkom­po­no­wa­ne­go w nacie­ki lawo­we, jak Omar Sha­rif został jego wła­ści­cie­lem i zaraz … Czy­taj dalej

Jandia i Puerto de La Cruz — południowo-zachodni kraniec Fuerteventury

Fuerteventura - wybrzeże w okolicach Costa Calma wczesnym rankiem

Dzi­siaj pierw­sza z opo­wie­ści z wypa­du na Fuer­te­ven­tu­rę — naj­bar­dziej pła­ską i piasz­czy­stą wyspę Makro­ne­zji. Zaczy­na­my od jej połu­­d­nio­­wo-zacho­d­nich krań­ców: rybac­kiej osa­dy Puer­to de La … Czy­taj dalej

Roque Nublo, Roque Bentaiga, Roque Grande i Pico de Las Nieves

Roque Grande de Tenteniguada

Wie­le osób wybie­ra­jąc się na Wyspy Kana­ryj­skie pla­nu­je leże­nie nad base­nem lub na pla­ży — koniecz­nie z “drin­kiem z para­sol­ką”. A ja Wam pro­po­nu­ję: zostaw­cie … Czy­taj dalej