Jandia i Puerto de La Cruz — południowo-zachodni kraniec Fuerteventury

Fuerteventura - wybrzeże w okolicach Costa Calma wczesnym rankiem

Dzi­siaj pierw­sza z opo­wie­ści z wypa­du na Fuer­te­ven­tu­rę — naj­bar­dziej pła­ską i piasz­czy­stą wyspę Makro­ne­zji. Zaczy­na­my od jej połu­­d­nio­­wo-zacho­d­nich krań­ców: rybac­kiej osa­dy Puer­to de La … Czy­taj dalej

Wyspy Kanaryjskie — kilka rad zanim wsiądziesz do samolotu

Wyspy Kanaryjskie — kilka rad zanim wsiądziesz do samolotu

Dzi­siaj dla odmia­ny nie będzie boga­tych ilu­stra­cji zdję­cio­wych (no może poza kil­ko­ma), ale za to kil­ka istot­nych infor­ma­cji. Dobrze było­by zda­wać sobie z nich spra­wę … Czy­taj dalej