Roque Nublo, Roque Bentaiga, Roque Grande i Pico de Las Nieves

Roque Grande de Tenteniguada

Wie­le osób wybie­ra­jąc się na Wyspy Kana­ryj­skie pla­nu­je leże­nie nad base­nem lub na pla­ży — koniecz­nie z “drin­kiem z para­sol­ką”. A ja Wam pro­po­nu­ję: zostaw­cie … Czy­taj dalej

Wyspy Kanaryjskie — kilka rad zanim wsiądziesz do samolotu

Wyspy Kanaryjskie — kilka rad zanim wsiądziesz do samolotu

Dzi­siaj dla odmia­ny nie będzie boga­tych ilu­stra­cji zdję­cio­wych (no może poza kil­ko­ma), ale za to kil­ka istot­nych infor­ma­cji. Dobrze było­by zda­wać sobie z nich spra­wę … Czy­taj dalej