Omar Sharif — “jednodniowy właściciel” posiadłości z “1001 nocy”

Lanzarote / Casa Omar Sharif

Dzi­siaj krót­ka opo­wieść z miej­sco­wo­ści Naza­ret o tym jak powstał nie­co­dzien­ny pro­jekt domu wkom­po­no­wa­ne­go w nacie­ki lawo­we, jak Omar Sha­rif został jego wła­ści­cie­lem i zaraz … Czy­taj dalej

Ślepe kraby albinosy, turkusowe jaszczurki, tunel pod oceanem i balkonik na klifie.

Lanzarote/Graciosa

Jeśli tytuł wystar­cza­ją­co Cię zacie­ka­wił, to zapra­szam do lek­tu­ry kolej­nej rela­cji z jed­nej z wul­ka­nicz­nych wyse­pek Makro­ne­zji. W tym odcin­ku chciał­bym nie­co przy­bli­żyć i poka­zać … Czy­taj dalej

Wyspy Kanaryjskie — kilka rad zanim wsiądziesz do samolotu

Wyspy Kanaryjskie — kilka rad zanim wsiądziesz do samolotu

Dzi­siaj dla odmia­ny nie będzie boga­tych ilu­stra­cji zdję­cio­wych (no może poza kil­ko­ma), ale za to kil­ka istot­nych infor­ma­cji. Dobrze było­by zda­wać sobie z nich spra­wę … Czy­taj dalej