Laguna de La Restinga — namiastka amazońskiej dżungli

Laguna de la Restinga

Wypra­wa do Lagu­na de La Restin­ga mia­ła być po pro­stu wyciecz­ką do Par­ku Naro­do­we­go. Nie­ska­la­ne ręką czło­wie­ka i utwo­rzo­ne jedy­nie przez natu­rę wod­ne labi­ryn­ty, tune­le … Czy­taj dalej