Małe Swornegacie — cicha miejscowość nad Jeziorem Charzykowskim

Małe Swornegacie

Jeśli chce­cie ode­rwać się od codzien­no­ści i od wiel­ko­miej­skie­go gwa­ru, jeśli szu­ka­cie ciche­go miej­sca żeby odpo­cząć — mogę pole­cić Wam cichą, kaszub­ską wio­skę Małe Swor­ne­ga­cie, … Czy­taj dalej